Un burg de vizitat în weekend: SIGHIȘOARA

Parte a Patrimoniului Universal UNESCO, Cetatea medievală Sighişoara este un punct de atracţie pentru turiştii din întreaga lume, care vin să-i descopere farmecul descris în cronici şi recreat în timpurile moderne, în cele mai neaşteptate moduri.  

 

Aşezarea geografică îi conferă Sighişoarei un rol de poziţie cheie pe Valea Târnavei Mari, fiind un punct de intersecţie al principalelor drumuri, precum şi un important nod de cale ferată.

În valea largă a Târnavei Mari, se ridică Dealul Cetăţii, de pe care coboară oraşul şi care este înconjurat ca un adevărat brâu de dealuri mai înalte. Aceste dealuri cu păduri, îmbracă în fiecare anotimp alte culori: de la albul zăpezii la ruginiul frunzelor de toamnă.

Toate acestea, dar nu numai, dau Sighişoarei un farmec aparte, care îi invită pe cei care trec pe aici să facă un popas pentru a se bucura de priveliştea, liniştea şi frumuseţea locurilor.

Pentru cei ce îndrăgesc drumeţiile, sportul în aer liber ori vânătoarea,  Sighişoara şi împrejmuirile ei oferă condiţii excelente.

În decursul timpului, pe străduţele înguste şi-au purtat paşii personalităţi mai mult sau mai puţin celebre.

Dintre acestea, cea mai importantă desigur este aceea a fiului lui Mircea cel Bătrân, voievodul Ţării Româneşti – supranumit Vlad Dracul – membru al Ordinului Dragonului, care între anii 1431-1436 a locuit în Cetatea Sighişoarei.

                                                 Prezenţa lui Vlad Dracul la Sighişoara este atestată de două scrisori

Prima, de la sfârşitul anului 1431, în care domnitorul cerea sprijin braşovenilor pentru înlăturarea de pe tronul Ţării Româneşti a lui Alexandru Aldea, menţionând faptul că „…şi şăghişorenii vin cu mine“.

A doua scrisoare, datată în jurul anului 1436, le cerea tot braşovenilor să trimită la Sighişoara instrumentarul necesar unei monetării:„…drept aceea au priceput pârgarii din Şeghişoara că vreau să mut hereghia (monetăria) de la voi.“

În burgul de pe Târnava Mare, a bătut ducaţii de argint cu însemnele voievodului: pajura cu cruce pe avers şi dragonul pe revers. Nu se poate spune însă că,  Vlad Dracul a locuit permanent la Sighişoara în intervalul 1431-1436. Având o viaţă extrem de agitată, voievodul nu s-a stabilit într-un loc în această perioadă, ci a locuit în mai multe locuri în sudul Transilvaniei.

 

 

Astăzi, vechea Cetate cu turnuri semeţe şi ziduri sumbre dar ospitaliere, ce se înalţă vertical spre veacurile care vin, păstrând grijuliu între zidurile sale bătrâne case policrome descrise cu generozitate în filele cronicarilor, învechite de istoria vremurilor,    este considerată a fi singura cetate medievală locuită în întregime din Europa.

Ospitalitatea locală este transpusă în numeroasele hoteluri, pensiuni şi restaurante care îşi întâmpină oaspeţii cu servicii la cele mai înalte standarde de calitate.

 

Pe Platoul Breite de lângă Sighişoara se află cel mai mare, reprezentativ şi bine conservat habitat de pajişte împădurită cu goruni şi stejari multiseculari din centrul şi estul Europei.

 

Prin originea sa, platoul Breite este o pădure „modificată cultural”, purtând atât amprenta culturii locale săseşti de peste opt secole, cât şi a unei naturi bogate şi variate. Această origine dublă conferă rezervaţiei Breite valori excepţionale multiple:  de la cele istorice, culturale şi ecologice, până la cele estetice şi emoţionale.

Atât din punctul de vedere al patrimoniului natural, cât şi ca mărturie vie a istoriei oraşului Sighişoara, Breite reprezintă o valoare unică în Europa.

Mecanismul de gestiune si control aferent monumentului istoric Centrul Istoric Sighișoara, înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, servește drept model de bune practici pentru celelalte monumente de acest tip, existente pe teritoriul României

Starea de conservare a centrului istoric și proiectele de restaurare derulate pentru clădirile cu valoare culturală complexă și pentru spațiile publice urbane care susțin o infrastructură culturală și socială cu o vitalitate sporită și oferă cadru de desfășurare a unor activități turistice sustenabile, reprezintă exemple de bune practici pentru zonele istorice din centrele urbane care dispun de un bogat patrimoniu construit.

Zona centrală, caracterizată de specificul medieval, având ca element emblematic Cetatea Sighișoara, dispune de o rețea amplă de obiective culturale și turistice de interes internațional, în cadrul cărora se regăsește o ofertă diversă de activități pentru petrecerea timpului liber.

Aceasta este completată de resursele existente pe întreg teritoriul municipiului, de la oferta culturală bogată, inclusiv la nivelul Orașului de Jos, la oportunitățile în aer liber regăsite în lungul râului Târnava Mare.

La acestea se adaugă obiectivele culturale, punctuale, împrăștiate în teritoriu care valorifică identitatea și patrimoniul construit local (de exemplu bisericile din satul Hetiur sau situl arheologic de la Podmoale), gastronomia locală, precum și posibilitatea de a practica diverse meșteșuguri tradiționale locale în cadrul taberelor interactive, asigurând coeziunea comunităților locale și contribuie la distribuție echitabilă a activităților turistice în teritoriul municipiului.

Valorificarea patrimoniului construit în corelare cu activitățile economice, sociale și culturale importante la nivel comunitar și municipal va contribui la o dezvoltare sustenabilă a municipiului, la o valorificare a identității locale care are în vedere redarea acestui patrimoniu comunităților locale, asigurând astfel o asumare mare a acestui patrimoniu de către comunitatea locală.

Valorificarea sustenabilă a resurselor locale va contribui la asigurarea unei infrastructuri culturale, sportive și de petrecere a timpului liber care să corespundă cerințelor locuitorilor și va contribui la sporirea notorietății municipiului Sighișoara atât pe plan local, dar și național și internațional, acesta fiind din ce în ce mai recunoscut ca un cadru urban aparte, în care se îmbină spiritul medieval cu cadrul urban modern și viața citadină.

În acest sens, acest obiectiv are ca scop definirea municipiului drept o destinație plină de vitalitate, în care oricând se pot găsi numeroase opțiuni adaptate diferitelor categorii sociale și de vârstă, fie că este vorba despre activități culturale, turistice, sportive sau de agrement.

sursa: Primăria municipiului Sighișoara

 

 

 

 

Nu rata aceste povești, secrete și oferte!

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *