LUPENIUL PE PRIMUL LOC LA NIVEL NAȚIONAL CU RESURSE TURISTICE

Turismul constituie pentru România,  sectorul economic care dispune de un valoros potențial de dezvoltare neexploatat suficient şi care,  poate deveni o sursa de atracţie atât pentru turişti, cât şi pentru investitori. În prezent,  există o serie de programe de investiții guvernamentale ce pot contribui la dezvoltarea unității administrativ teritoriale ce prezintă un potențial turistic important.

Prin Legea nr.190/2009 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice. Prin actul normativ se stabilește că în unitățile administrativ teritoriale cu resurse turistice care au fost identificate pe baza unor criterii obiective și care sunt enumerate în anexa la lege, turismul este considerat ca activitate economică prioritară, investițiile pentru dezvotarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone, iar proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului pentru zone cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate prin programele de dezvoltare naționale, regionale și județene.

În conformitate cu art. 9 al acestei legi, analiza potenţialului turistic al teritoriului se realizează conform unei metodologii aprobate prin “ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului turismului”. În acest sens, prin Ordinul nr. 549/518/2016 al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri a fost aprobată Metodologia pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului, iar prin Ordinul nr.1812/11.08.2016 al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice a fost aprobată componenţa Comisiei interinstituţionale pentru evaluarea potenţialului turistic al teritoriului/ Comisiei de contestaţii a deciziei emise de către Comisia interinstituţională pentru evaluarea potenţialului turistic al teritoriului. Potenţialul turistic al teritoriului este rezultatul existenței resurselor turistice, resurse definite ca fiind componente ale mediului natural şi antropic, care prin calităţile şi specificul lor recunoscute şi înscrise pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecţie integrală.

Municipiul Lupeni a întrunit punctajul maxim, după evaluarea dosarului de la  comisia interinstituţională,  pentru evaluarea potenţialului turistic al teritoriului, cu 22, 6 puncte,  situându-se la nivel național, pe primul loc.

Iar la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a aprobat, în ședința din 31 ianuarie a.c,  atestarea ca zone cu resurse turistice a următoarelor localități: Ticușu și Vama Buzăului (jud. Brașov); Scorțoasa (jud. Buzău); Dobrești (jud. Bihor); Fârliug (jud. Caraș-Severin); Recea Cristur, Dăbâca, Geaca, Vad, Țaga, Bonțida, Panticeu și Bobâlna (jud. Cluj); Goiești și Bratovoești (jud. Dolj); Lupeni și Pui (jud. Hunedoara); Bălțați (jud. Iași); Gurghiu (jud. Mureș); Benesat (jud. Sălaj); Nițchidorf (jud. Timiș).

ANEXA-1-14

Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localități vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea fondurilor europene, ȋn condiţiile ȋn care proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare.

” Pentru noi, ca și administrație locală este o veste bună, deoarece municipiul Lupeni poate să devină  să devină un spaţiu turistic atractiv pentru fluxuri masive de vizitatori autohtoni şi internaţionali, performant economico-social şi rezilient ca sistem funcţional.  Avem un teritoriu cu un profil turistic bine conturat, susţinut de patrimoniul său,  natural, antropic, cultural și gastronomic, deosebit de bogat şi diversificat tipologic, iar posibilitățile de dezvoltare și oportunităţile de afirmare a unor tipuri şi forme de turism competitive, sunt acum diversificate, care se pot dezvolta prin proiecte, cu ajutorul fondurilor europene, care, în final să creeze locuri de muncă și să aducă beneficii la bugetul local” a declarat primarul Lucian Resmeriță.

 

 

 

Nu rata aceste povești, secrete și oferte!

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *